مشاوره رایگان

لیست خدمات مشاوره ای شرکت فارمد تجهیز اکسیر آریا به شرح زیر می باشد:

_ فرمولاسیون خوراک ، کنسانتره و مکمل

_ تفسیر نتایج آزمایشگاهی

_ مدیریت و پرورش طیور