آخرین مطالب

فرآیند کپسوله سازی ( انکپسوله )

انکپسوله فرآیندی است که در آن مولکولهای مواد فعال به شکل مایع ، جامد یا گاز درون پوشش نازکی جهت حفاظت این مولکولها در برابر تنش های محیطی قرار داده می شوند.این عملیات باعث بالا بردن مدت زمان انبار داری و حفظ کیفیت و کارایی مواد می گردد .انکپسوله به انواع ، میکرو ، نانو – و بایو انکپسوله تقسیم میشودمتداول ترین نام برای سه فرایند مذکور ، میکروکپسولاسیون است .بنابراین ، مواد تهیه شده به نام مایکروکپسوله نامگذاری می شود روشکپسول سازی برای طیف گسترده ای از مواد شیمیایی استفاده شده استگروه های مختلف دارویی ، مکمل های غذایی ، مواد آرایشی ، رنگها ومواد رنگی چاپگرها از آن جمله اند.